Stansolja 57, 2360, 2361

Special smörjmedel för stansning av tunn metallplåt upp till 3-4 mm tjocklek. En kombination av utvalda kolvätesammansättningar och aromatfria basvätskor. Bra kyl- och smörjegenskaper. Snabb förångning i paketerat format och som inte lämnar några spår. Stansade delar kan målas utan att tvättas först. Minskar slitaget på stansningsverktyg. Låg explosionsgräns gör den säker att använda. Neutral lukt. Kokpunktsintervall +182°C till +200°C. Densitet 0,763 g/cm³. Flampunkt +63 °C. Ingen ADR/RID. Förvaras vid +5°C till +30°C. Hållbarhet 12 månader.

Produktinformation
ArtikelnummerFörpackningsstorlekFörpackningParti/AntalUN-kodEAN-kod
236020 lplastbehållare1
2361208 ltunna1

Begär en offert av vår personal