Monteringssmörjolja 32 , 4305

Mycket effektivt och mångsidigt smörjmedel för industriella applikationer.  Klar och färglös smörjolja med bra korrosionsskydd och penetrationsegenskaper. Användningsområden: textil-, förpacknings- och plastmaskiners glidytor, installation av O-ringar, för finmekanikens lagers livstidssmörjning, hydraulisk utrustning, rull- och glidlager i textilmaskiner och pneumatisk utrustning.
Användningstemperatursintervall:
-10°C – +70°C
Viskositet: ISO-VG 32

 

Produktinformation
ArtikelnummerFörpackningsstorlekFörpackningParti/AntalUN-kodEAN-kod
4305400/520 mlaerosol121950

Begär en offert av vår personal