AT-3 Rostskydds- och smörjningsmedel, 3000, 3010, 3015, 3020, 3030

Skyddar effektivt mot korrosion, även under svåra förhållanden. Avlägsnar fukt och lämnar en vaxartad, smörjande hinna. Verkligt effektivt skyddande ämne för långvarig förvaring av maskiner och utrustning utomhus och under sjötransport. Når upp till följande MIL-standarder (militär standard inom USA): icke-flyktiga oljor: 48,0 % MIL-C-0083933A (MR) och MIL-PFR 16173E grade 4, class 1, Ford M-7-C-16A, P.O.D.V-5-65, MIL-C-62218 (AT).

Egenskaper: flampunkt +43°C , kokpunkt +150°C, specifik vikt 0,8700 5 %, saltsprejtest under 1 440 timmar: rostar inte, täckningsförmåga 13,5 m²/l, test i fuktskåp 1 440 h: rostar inte, tjocklek skyddshinna 27,0 my.

Användningsområden: industri, fartyg, flyg, lastbilar, byggutrustning, kranar, jordbruksmaskiner och -verktyg, i bilar, t.ex. batteripoler och elektriska kopplingar till släp och husvagnar. AT-3 är lämplig som skyddande smörjmedel för alla slags kedjor och transportband.

Produktinformation
ArtikelnummerFörpackningsstorlekFörpackningParti/AntalUN-kodEAN-kod
3000400/520 mlaerosol121950
30105 lplåtbehållare1
301510 lplåtbehållare1
302025 lplåtbehållare1
3030200 ltunna1

Begär en offert av vår personal