AT-2 Skydds- och smörjningsmedel, 2900, 2910, 2920, 2925, 2930

Högeffektivt skyddande, smörjande och fuktborttagande medel. Skyddar maskiner och utrustning under förvaring. Försäkrar pålitlig funktion hos tryckluftsutrustning och smörjer dem effektivt. Lämplig för lätt smörjning av maskiner, utrustning, kedjor, transportband och vajrar.

Egenskaper: Flampunkt +64 °C , Kokpunkt +200°C

Densitet 0,8309 5 %, Saltspraytest under 16 timmar: ingen rost

Täckningsförmåga 79m²/l, Test i fuktskåp 1200 h: ingen rost

Tjocklek på skyddshinna 3,32 my.

Uppfyller kraven MIL-C-23411 och MIL-C-16173D, klass 3. Icke-flyktiga oljor 27,9 %.

Produktinformation
ArtikelnummerFörpackningsstorlekFörpackningParti/AntalUN-kodEAN-kod
2900400/520 mlaerosol121950
29105 lplåtbehållare1
292010 lplåtbehållare1
292525 lplåtbehållare1
2930200 ltunna1

Begär en offert av vår personal