Private label

Kontraktstillverkning och Private Label

Mervärde för era varumärkeprodukter? Effektivare försäljning med nya produkter? Skilj och utnyttja konkurrenskraftig fördel!

Vårt Private Label koncept tjänar på många olika sätt. Vi producerar olika private label produkter, till ex. sprayfärger, rengöringsprodukter och smörjmedel med kundernas egna etiketter. Produkter kan byggas med kundernas egna råmaterial eller I samarbetet med Sipoon AT-Tuote Oy så , att vi använder vårt vidsträckta nät av leverantörer/tillverkare av kemiska råmaterial i recepten och utvecklingen. Om det behöves, så kan vi också hjälpa I designarbetet av etiketter. Vi hjälper er också gärna och utan dröjsmål med reglerande och rättsliga saker , det är en av våra ekspertiser. Vi använder vanligaste drivmedel, som propan/butan, CO2, HCF (kolväte) och DME.

Naturligtvis levererar vi också uppdaterade säkerhetsdatablad av alla produkter, som vi påfyller/utvecklar. Vår erfarenhet och vår effktiva och moderna produktion garanterar kvalitativa produkter lätt och flexibelt till våra kunder. Fråga också efter småposter, vi är flexibla!

Fråga efter en offert av vår sakkunniga personal.

Begär en offert av vår personal